KENDO

Descripció

El kendo és un art marcial japonès, en què dos practicants, equipats amb armadura (bogu) i un sabre de bambú(shinai) s’ataquen i defensen l’un a l’altre. El nom ve de ken: sabre i do: camí, via.

Horari

Dilluns: 8:00 a 9:15 i 21:00 a 22:15

Dimecres: 8:00 a 9:15 i 21:00 a 22:15